La independència nacional per damunt de la simple “qüestió social”

 

Cola del paro

Al pie versión en castellano

A Catalunya la societat exclou un terç dels ciutadans del dret bàsic al treball dignament pagat: el 23,5% de la població activa, més els que en depenen i els escolars i els pensionistes retallats.

L’index de 23,5% d’aturats forçosos a Catalunya duplica de llarg el 10,8% de mitjana al conjunt dels 28 països de la Unió Europea, segons l’últim informe sobre el mercat de treball per regions divulgat aquesta setmana per l’Eurostat, l’oficina estadística de la UE. L’atur juvenil entre els 15 i els 24 anys se situa a Catalunya en el 50,7%, mentre que la mitjana europea és del 23,4%. A les altres regions dels anomenats Quatre Motors d’Europa, dels quals Catalunya pretenia formar part, l’atur general és del 3,5% de la població activa a Baden-Württemberg, del 8,1% a la Llombardia italiana i del 8,4% a la de Roine-Alps francesa.

Aquestes xifres europees, fredament tècniques, proclamen de manera estrepitosa que la traducció de la crisi en nova desigualtat social ha estat molt més accentuada als països i les regions del sud d’Europa, en particular a Espanya i Grècia. L’última Gran Depressió de l’economia occidental a partir del 1929 va ser combatuda per les administracions públiques amb les mesures contracícliques   del keynesianisme, les quals van donar pas durant les dècades següents a un nou desenvolupament i una reducció de les desigualtats socials més agudes.

L’actual crisi ha estat “combatuda” a partir del 2008 amb una colossal injecció de diner públic a la banca privada (1,6 bilions d’euros a la Unió Europea, segons el Manifest Cap a una Nova Europa elaborat pels socialistes de la zona), una destrucció de 5,6 milions de llocs de treball (dels quals dos de cada tres corresponen al mercat laboral espanyol) i una retallada general dels drets socials bàsics, començant pel dret a un lloc de treball digne. Als llocs de treball subsistents s’ha escampat la nova classe social de “precariat”, alhora que augmentaven els beneficis concentrats a les elits.

La crisi en curs no ha obert pas a l’autocrítica ni a polítiques efectives de redreçament de la situació dintre d’uns mecanismes econòmics i polítics regenerats, sinó a una duríssima ofensiva de reajustament a la inversa de la redistribució de la riquesa, sense que s’albiri un camí de sortida. A Catalunya, sense anar més lluny, la societat exclou un terç dels ciutadans del dret bàsic al treball dignament pagat: el 23,5% de la població activa, més els que en depenen i els escolars i els pensionistes retallats.

Això està representant el patiment social més estès des de la postguerra civil. Molts partits polítics, també els d’esquerra, prefereixen debatre sobre independència nacional més que sobre la simple “qüestió social”.

Xavier Febrés
Eldiario.es/ Catalunyaplural.cat 18/04/2014

La independencia nacional por encima de la simple “cuestión social”

En Cataluña la sociedad excluye a un tercio de los ciudadanos del derecho básico al trabajo dignamente pagado: el 23,5% de la población activa, más quienes dependen de ella y los escolares y pensionistas recortados.

El índice de 23,5% de parados forzosos en Cataluña duplica con creces el 10,8% de media al conjunto de los 28 países de la Unión Europea, según el último informe sobre el mercado de trabajo por regiones divulgado esta semana por el Eurostat, la oficina estadística de la UE. El paro juvenil entre los 15 y los 24 años se sitúa en Cataluña en el 50,7%, mientras que la media europea es del 23,4%. En las demás regiones de los llamados Cuatro Motores de Europa, de los que Cataluña pretendía formar parte, el paro general es deé 3,5% de la población activa en Baden-Württemberg, del 8,1% en la Lombardía italiana y del 8,4% en la de Ródano-Alpes francesa.

Estas cifras europeas, fríamente técnicas, proclaman de modo estrepitoso que la traducción de la crisis en nueva desigualdad social ha sido mucho más acentuada en los países y las regiones del sur de Europa, en particular en España y Grecia. La última Gran Depresión de la economía occidental a partir de 1929 fue combatida por las administraciones públicas con las medidas contracíclicas        del keynesianismo, que abrieron paso durante las décadas siguientes a un nuevo desarrollo y una reducción de las desigualdades sociales más agudas.

La actual crisis ha sido “combatida” a partir de 2008 mediante una colosal inyección de dinero público a la banca privada (1,6 billones de euros en la Unión Europea, según el Manifiesto Hacia a una Nueva Europa elaborado por los socialistas de la zona), una destrucción de 5,6 millones de puestos de trabajo (de los que dos de cada tres corresponden al mercado laboral español) y un recorte general de los derechos sociales básicos, empezando por el derecho a un puesto de trabajo digno. En los puestos de trabajo subsistentes se ha extendido la nueva clase social de “precariado”, al mismo tiempo que aumentaban los beneficios concentrados en las élites.

La crisis en curso no ha dado paso a la autocrítica ni a políticas efectivas de recuperación de la situación dentro de unos mecanismos económicos y políticos regenerados, sino a una durísima ofensiva de reajuste a la inversa de la redistribución de la riqueza, sin que se vislumbre un camino de salida. En Cataluña, sin ir más lejos, la sociedad excluye a un tercio de los ciudadanos del derecho básico al trabajo dignamente pagado: el 23,5% de la población activa, más quienes dependen de ella y los escolares y pensionistas recortados.

Está representando el padecimiento social más extendido desde la postguerra civil. Muchos partidos políticos, inclusive los de izquierda, prefieren debatir sobre independencia nacional más que sobre la simple “cuestión social”.

Xavier Febrés
Eldiario.es/ Catalunyaplural.cat 18/04/2014

Sé el primero en comentar en «La independència nacional per damunt de la simple “qüestió social”»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »