La Generalitat prescindirà de 1.000 funcionaris

La consellera de Governació, Joana Ortega, en una foto d'arxiu 

Els personal administratiu en edat de jubilació no podrà sol·licitar el perllongament de la permanència durant els propers tres anys

La Generalitat de Catalunya prescindirà aquest any d’uns 1.000 funcionaris que ja han complert 65 anys, segons dades facilitades pel Departament de Governació. Això es deu a que la Llei d’Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 -aprovada al Parlament- estableix que aquests no podrán sol·licitar el perllongament de la permanència en el servei actiu durant els pròxims tres anys.

L’article 96.1del capítol 4 de la llei on s’exposen les «normes en matèria de funció pública» estableix que «la jubilació forçosa es declara d’ofici quan el funcionari compleix l’edat establerta legalment (65 anys)». Tot i això, la llei contempla alguns casos específics, però serà l’administració qui podrà «resoldre de manera motivada la finalització del perllongament autoritzat».

En efecte, en la disposició transitòria novena de la llei s’expressa que «durant els très anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no s’autoritzen perllongaments als personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i es resolen els perllongaments ja autoritzats en el termini màxim de sis mesos, llevat que calgui per a causar dret a la pensió de jubilació o en els casos en què, excepcionalment, el Govern consideri que cal autoritzar-lo o mantenir les autoritzacions vigents per causes derivades de la planificació i racionalització dels recursos humans».

La norma també estableix que «els perllongaments ja autoritzats del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut s’han de resoldre en el termini de sis mesos, llevat que sigui necessari per a causar dret a la pensió de jubilació o en els casos què, excepcionalment, el Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut consideri necessari de mantenir les autoritzacions vigents per causes derivades de la planificació i racionalització dels recursos humans».

e-notícies (19.04.2012)

Sé el primero en comentar en «La Generalitat prescindirà de 1.000 funcionaris»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »