«Grans diferències en els sous» a l’Ajuntament de Cunit

Una imatge d'arxiu de l'alcaldessa de Cunit, Judit Alberich (PSC)La interventora municipal també detecta contractacions a dit

Stop corrupciónLa interventora municipal de Cunit ha realitzat un informe de fiscalització sobre la gestió durant els exercicis de 2008 i 2009 de l’Ajuntament, dirigit per l’alcaldessa Judit Alberich (PSC). Segons la interventora, «pel que fa a les retribucions, cal dir que l’Ajuntament de Cunit no té una valoració de llocs de treball ni catàleg o altre document que permeti determinar les retribucions del personal, de manera que es produeixen grans diferències en els sous sense que responguin a criteris objectius com la categoria o el lloc de treball que ocupen». A l’informe es destaca la contractació de personal «sense que s’hagués tramitat el corresponent procés de selecció de personal».

En concret, s’afirma que, entre d’altres irregularitats, «durant l’exercici 2008 i 2009 la majoria de noves contractacions es van realitzar per via d’urgència sense que s’hagués tramitat el corresponent procediment de selecció de personal. En conseqüència, segueix havent-hi un nombre considerable de personal, més de 28 ocupant places de forma interina amb una antiguitat superior a l’any. D’altra banda també es va contractar personal sense plaça a la plantilla».

També es diu que «hi ha nombrosos treballadors que tenen part de la retribució com a complement de productivitat. D’aquests, una part es tracta de complements que haurien d’estar inclosos en el complement específic i que, en conseqüència, estan mancats d’expedient. Hi ha algun cas que arriba a cobrar casi més en hores extres que en salari base». 

Així mateix, es detecten d’altres irregularitats en despeses en béns i serveis, manca de fiscalització de pagaments, adjudicacions de contractes realitzades sense respectar la legislació vigent i fins i tot que «en alguns casos s’ha realitzat despesa per import superior al contractat». També «s’han detectat incidències greus que podrien qualificar-se de supòsits de nul·litat de ple dret».

«De la crítica situació econòmica de l’Ajuntament de Cunit», afirma la interventora municipal, «podem concloure que cal elaborar un nou pla de sanejament, amb caràcter urgent, que inclogui una retallada de despeses significativa (sobretot de serveis que es presten que no són obligatoris) i un augment d’ingressos suficient per tal de retornar l’Ajuntament de Cunit a una situació d’equilibri pressupostari». Així mateix, es planteja la necessitat que es realitzin diverses auditories.

e-notícies (7.03.2011)

Sé el primero en comentar en ««Grans diferències en els sous» a l’Ajuntament de Cunit»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »