La Sindicatura qüestiona 1,3 milions de despeses de la línia 9

Joaquim Nadal era el conseller de Política Territorial i Obres Públiques durant l'etapa en què la Sindicatura de Comptes va fiscalitzar la gestió de GisaL’òrgan fiscalitzador detecta facturacions no justificades

Stop corrupciónLa Sindicatura de Comptes ha tramés al Parlament l’informe sobre l’empresa pública Gisa corresponent al 2007, i detecta facturacions no justificades -en una despesa global de 1,36 milions d’euros- sobre les obres de la línia 9 del metro. Aquestes facturacions estan fetes a Gisa per Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Infercat), ens públic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que realitza mitjançant Gisa les obres de la línia 9.

Segons l’informe, als comptes de Gisa es «s’inclouen dins dels serveis exteriors 1,36 milions d’euros corresponents a la facturació que Ifercat fa cada any a Gisa i que es deriven del conveni entre ambdues entitats, en concepte de participació en els ingressos generats per les obres d’execució de la línia 9, gestionades per Gisa però derivades d’encàrrecs efectuats per Ifercat».

S’afegeix que «és parer de la Sindicatura que el conveni signat entre Gisa i Ifercat no determina clarament i detalladament els conceptes i la forma de càlcul de les despeses que Ifercat ha de facturar a Gisa, ja que no es defineixen els conceptes a refacturar ni els criteris d’imputació de les despeses. Caldria que el càlcul d’aquest import anual que Ifercat factura a Gisa estigués suportat mitjançant un estudi més detallat». I també s’afirma que «no queda justificat el fet que Ifercat refacturés a Gisa una part significativa de les seves despeses d’estructura».

De la seva banda, Gisa al·lega que el Govern -el 21 d’octubre de 2003 i el 28 de desembre de 2004- va acordar que «Ifercat pagarà les factures corresponents a l’execució de les obres de la línia 9 directament als adjudicataris de les mateixes», i també «modificar el sistema de pagament de certificació final d’obra previst en els contractes pel sistema de pagament per certificacions parcials o mensuals».

En conseqüència, segons Gisa, «Ifercat ha assumit els efectes jurídics, econòmics i financers derivats de l’expressada subrogació en les encomanes de la línia 9 i de la seva obligació de pagament de les certificacions als adjudicataris de les obres de la línia 9, en haver-se alliberat Gisa d’aquesta responsabilitat».

Així mateix, per a «definir i regular el nou marc normatiu entre Ifercat i Gisa», el desembre de 2004 «es va formalitzar un conveni de col·laboració entre ambdues parts». I a més, Ifercat i Gisa, «assumint el criteri de la Sindictura», han aplicat una modificació legal «per a clarificar el repartiment de costos associats a les activitats relacionades amb el projecte de la línia 9, que s’ha formalitzat el 24 de desembre del 2009».

Al marge de la línia 9, la Sindicatura detecta en la contractació de Gisa diverses irregularitats consistents en fraccionaments d’adjudicacions que van en detriment dels principis de publicitat i competència, perquè permeten negociacions realitzades sense publicitat.

e-notícies (30.12.2010)

Sé el primero en comentar en «La Sindicatura qüestiona 1,3 milions de despeses de la línia 9»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »