Catalunya té [més de] 3.000 sense sostre

Una persona remanant a les escombraries en un carrer de BarcelonaGairebé 37.000 persones tenen problemes d’habitage

La Generalitat ha detectat el 2008 un total de 3.409 casos de persones sense sostre, la qual cosa suposa el 9,3% del conjunt de problemàtiques de mal allotjament. La major part d’aquests casos es concentren a Barcelona ciutat (53%), seguit de molt lluny pel Vallès Oriental (6,3%), la Plana de Vic (5,5%), el Barcelonès sud (4,1%), el Camp de Tarragona (3,9%), Girona-Salt (3,6%) i Lleida (3,3%).

Aquests més de 3.000 casos suposen un augment del 27,6% respecte les dades de 2002, quan es van detectar un total de 2.390 casos de sense sostre al conjunt del territori català.
 
El perfil de les persones sense sostre és: homes sols amb una edat mitjana d’entre 35 i 65 anys, del territori espanyol, amb uns ingressos inferiors als 6.000 euros anuals, cobrant l’atur o una prensió i amb una mitjana de resolució del cas superior als 3 mesos.
 
D’altra banda, hi ha també les persones sense habitatge són aquelles que es troben en albergs per a gent gran sense llar/allotjament temporal, alberg per a dones/refugi, allotjament per a sol·licitants d’asil o immigrants, institucions d’internament o allotjament amb suport d’especialistes per a gent sense llar.
 
L’any 2008 s’han detectat un total de 5.526 casos de persones sense habitatge al conjunt del territori català, la qual cosa suposa el 15% del conjunt de problemàtiques de mal allotjament. La major part d’aquests casos es concentra al Camp de Tarragona (17%), seguit de Barcelona ciutat (15,1%), Tortosa (14%), Vallès Occidental (6,2%), Barcelonès nord (4,6%), el Delta del Llobregat (4%) i Solsona (3,6%).
 
Aquests més de 5.000 casos suposen un augment del 18,1% respecte les dades de 2002, quan es van detectar un total de 4.680 casos de sense habitatge al conjunt del territori català. El perfil de les persones sense habitatge és: homes sols amb una edat mitjana d’entre 34 i 64 anys, majoritàriament del territori espanyol, sense ingressos o cobrant l’atur o una pensió i sense possibilitat de resoldre el seu cas al centre o entitat.
 
Tambér s’han detectat un total de 15.438 casos de persones vivint en habitatges insegurs al conjunt del territori català. Aquesta és la problemàtica d’habitatge més freqüent, representant el 41,9% del total de problemàtiques de mal allotjament. La major part d’aquests casos es concentren a Barcelona ciutat (29,9%), seguit de lluny d’una part del Gironès (6,7%), el Barcelonès Nord (6,6%), el Camp de Tarragona (5,4%), Lleida (4,1%), una part del Baix Llobregat (3,8%) i una altra del Vallès Occidental (3%).
 
Finalment, l’habitatge inadequat engloba a aquelles persones que viuen en una estructura temporal (caravanes, barraquisme), les que viuen en un allotjament impropi perquè les seves condicions no s’ajusten a la legislació estatal, i les que viuen en situació d’amuntegament.
 
L’any 2008 s’han detectat un total de 12.435 casos de persones vivint en habitatges inadequats al conjunt del territori català. Aquesta és la segona problemàtica d’habitatge més freqüent, representant el 33,8% sobre el total de problemàtiques de mal allotjament. La major part d’aquests casos també es concentra a Barcelona ciutat (28,9%), seguit del Vallès Occidental (7,7%), el Barcelonès nord (5%), el Pla de Bages (4,6%), el Vallès-Collserola (4,1%) i el Barcelonès sud (4,1%).

e-notícies (4.05.2010)

Sé el primero en comentar en «Catalunya té [més de] 3.000 sense sostre»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »