De l’oasi a l’omertà

De l'oasi a l'omertàLa querella de la Fiscalia contra Fèlix Millet i altres responsables del Palau de la Música ha aixecat la catifa de l’ús de les Fundacions pels partits polítics a Catalunya i, més concretament, l’ utilització per a fins partidistes i particulars. Era un tema que se sospitava però ningú s’imaginava l’abast i profunditat de la corrupció en aquest terreny. La pregunta ara és: Què es pensa fer?

[Pots llegir la versió en castellà o espanyol més endavant] – [Puedes leer la versión en castellano o español más adelante]

Fundacions, per imperatiu legal, són entitats sense ànim de lucre que tenen per objectiu el compliment de finalitats d’interès general. Be, doncs, a Catalunya ha quedat clar que les fundacions satèl·lit dels partits polítics no compleixen amb cap finalitat del interès general, sinó que són instruments que s’utilitzen en frau de llei per eludir la llei de finançament dels partits polítics, evitant del control dels ingressos d’origen dubtós o sospitós a la seva compatibilitat, mitjançant convenis clarament fraudulents o buits de contingut real amb altres Fundacions, Caixes, Ajuntaments i Diputacions.

La Fundació Trias Fargas, la Fundació Campalans i la Fundació Irla, entre d’altres, s’utilitzen per pagar activitats polítiques o electorals dels partits de la seva òrbita, que res tenen a veure amb l’interès general i sovint també serveixen per aparcar polítics, en espera de destí, que han perdut el càrrec amb uns sous extraordinaris i beneficis personals de tota classe (targetes de crèdit, cotxe oficial, viatges, etc…) a compte de les fundacions.

En tot cas, les declaracions del Director de la Fundació Trias Fargas ha posat de manifest que a Catalunya no existeix cap oasi, sinó que el que existeix és el silenci còmplice de tots els partits polítics de no descobrir-se les vergonyes, doncs tal i com va amenaçar d’ «estirar de la manta, posar el país en crisi i convertir això en Itàlia’’. La resposta ha estat clara, cap fundació vol ensenyar la seva comptabilitat, ni els seus convenis, ni els beneficis personals dels seus dirigents, ni cap partit vol portar aquest tema ni al Parlament, ni a la Fiscalia ni als Jutjats, doncs tots tenen coses que amagar i molt a perdre. Seria necessari conèixer les prebendes, privilegis, beneficis que reben aquestes fundacions de les institucions públiques, per veure el traspàs de nombrosos fons públics sense cap control a favor d’aquestes fundacions, ja sigui sota l’aparença de convenis, de cessions gratuïtes d’immobles, etc….., que constitueix una forma de finançar per la porta del darrera l’activitat dels partits i els seus dirigents. Això sí, degudament embolicats en la bandera de Catalunya, doncs no hi ha millor passaport per la fatxenderia que la senyera.

També s’ha demostrat la inexistència de controls reals a Catalunya o la ineficàcia, volguda o no, dels organismes que tenen l’obligació de controlar que això no passi. La Sindicatura de comptes, la Intervenció General i el Protectorat de les Fundacions de la Generalitat han demostrat la seva total ineficiència i incapacitat, malgrat els nombrosos indicis existents en el tema Palau de la Música, que s’han limitat a fer la vista grossa amb recomanacions ridícules sense voler entrar mai a conèixer el fons del problema. Precisament han estat dues institucions de caràcter estatal les que finalment han portat el tema al Jutjats: l’Agència Tributaria i la Fiscalia. Per tant, ha sigut les institucions estatals les que han vingut a salvar de l’espoliació les centenàries institucions del Palau i l’Orfeó, mentre que les institucions catalanes feien la vista grossa, mirant cap un altre lloc.

Ara és el moment que la recent creada Oficina anti-frau de la Generalitat, amb el seu acreditat ex-fiscal anticorrupció, Sr. Martínez Madero al davant, demostri que s’ha creat per alguna cosa més

que cobrir l’expedient i neutralitzar un fiscal anticorrupció que podia ser molest a Catalunya, amb un bon sou i un bon retir; càrrec que de moment està totalment inèdit en el seu treball.

Ramón de Veciana –Responsable Grupo Jurídico de UpyD (octubre de 2009)

———————————— 

Del Oasis a la Omertá

La querella de la Fiscalía contra Felix Millet y otros responsables del Palau de la Musica ha levantado la alfombra del uso de las fundaciones de los partidos políticos en Cataluña, y más concretamente, la utilización para fines partidistas y particulares. Era un tema que se sospechaba pero que nadie se imaginaba el alcance y la profundidad de la corrupción en este terreno. La pregunta ahora es: ¿qué se piensa hacer?

Fundaciones, por imperativo legal, son entidades sin animo de lucro que tienen por objetivo el cumplimiento de fines de interés general. Bien, pues, es Cataluña ha quedado claro que las fundaciones satélite de los partidos políticos no cumplen con ninguna finalidad de interés general, sino que son instrumentos que se utilizan en fraude de ley para eludir la ley de financiación de partidos políticos, evitando del control los ingresos de origen dudoso o sospechoso en su compatibilidad, mediante convenios claramente fraudulentos o vacíos de contenido real con otras Fundaciones, Cajas de ahorros, Ayuntamientos o Diputaciones.

La Fundación Trías Fargas, la Fundación Campalans y la Fundación Irla, entre otras, se utilizan para pagar actividades políticas o electorales de los partidos de su orbita que nada tienen que ver con el interés general y frecuentemente también utilizadas para aparcar políticos, en espera de destino que han perdido el cargo con unos sueldos extraordinarios y beneficios personales de todo tipo (tarjetas de crédito, coche oficial, viajes, etc…) a cuenta de las fundaciones.

En todo caso, las declaraciones del Director de la Fundación Trías Fargas han puesto de manifiesto que en Cataluña no existe ningún oasis, sino que lo que existe es un silencio complice de todos los partidos políticos para no descubrirse las vergüenzas, pues por eso amenazó de «tirar de la manta, poner el país en crisis y convertir esto en Italia». La respuesta ha sido clara, ninguna fundación quiere hacer publica su contabilidad, ni sus convenios, ni los beneficios personales de sus dirigentes, ni ningún partido quiere llevar este tema al Parlamento, ni a la Fiscalía ni al Juzgado, donde todos tienen cosas que esconder y mucho a perder. Sería necesario, conocer las prebendas, privilegios, beneficios que reciben estas fundaciones, de las instituciones

públicas, para ver el traspaso de numerosos fondos públicos sin ningún control a favor de estas fundaciones, ya sea bajo la apariencia de convenios, de cesiones gratuitas de inmuebles, etc….que supone una forma de financiar por la puerta de atrás las actividades de los partidos y de sus dirigentes. Eso si, debidamente envueltos en la bandera de Cataluña, pues no hay mejor pasaporte para la ampulosidad ostentosa, que la senyera.

También se ha demostrado la inexistencia de controles reales en Cataluña o la ineficacia, querida o no, de los organismos que tienen obligación de controlar que eso no pase. La Sindicatura de Cuentas, la Intervención General y el Protectorado de las Fundaciones de la Generalitat han demostrado su total ineficiencia e incapacidad, a pesar de los numerosos indicios existentes en el tema Palau de la Musica, que se han limitado ha hacer la vista gorda con recomendaciones ridículas sin querer entrar nunca a conocer el fondo del problema. Precisamente han sido dos instituciones de carácter estatal las que finalmente han aportado a los Juzgados el asunto: la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Por tanto, han sido las instituciones estatales las que han venido a salvar del expolio a las centenarias instituciones del Palau y del Orfeó, mientras que las instituciones catalanes hacían la vista gorda mirando para otro lado.

Ahora es el momento de que la recientemente creada Oficina Antifraude de la Generalitat, con su acreditado ex fiscal anticorrupción, Sr. Martínez Madero al frente, demuestre que se ha creado para algo más que para cubrir el expediente y neutralizar un fiscal anticorrupción que podía ser molesto en Cataluña, con un buen sueldo y un buen retiro, cargo que de momento esta totalmente inédito en su trabajo.

Ramón de Veciana – Responsable del Grupo Jurídico de UPyD en Cataluña (octubre de 2009)

Sé el primero en comentar en «De l’oasi a l’omertà»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »